VIJESTI

Na ovoj stranici možete čitati sve vijesti koje se tiču AZRA-e, Varaždinske županije, otvorenih natječaja, najava i drugih važnih obavijesti. Odabir kategorija dostupan je kao podizbornik pod vijestima s lijeve strane.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Petak, 30 Ožujak 2018 08:30

Natječaj za promociju zdravlja i prevenciju bolesti

Rate this item
(0 votes)

U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Ministarstvo zdravstva raspisalo je u modalitetu trajnog otvorenog Poziva - Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti. Cilj operacije je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti. 

S obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva je 27 milijuna kuna. Poziv je podijeljen u dvije komponente.

Cilj Komponente 1 je promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, NN 74/14 i NN 70/17) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
  • zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, NN 36/95, 64/01) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu,
  • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10 milijuna kuna, najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200 tisuća kuna, dok je najviši iznos 500 tisuća kuna, uz intenzitet potpore od 100%.

Cilj Komponente 2 je Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Prihvatljivi prijavitelj je ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17 milijuna kuna, najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500 tisuća kuna, dok je najviši iznos 1 milijun kuna, uz intenzitet potpore od 100%.

Poziv je otvoren do 31. prosinca 2018. godine, ili dan iscrpljenja dostupne financijske omotnice u sklopu pojedine komponente, ovisno što prije nastupi. Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za pomoć oko prijave AZRA Vam stoji na raspolaganju.