VIJESTI

Na ovoj stranici možete čitati sve vijesti koje se tiču AZRA-e, Varaždinske županije, otvorenih natječaja, najava i drugih važnih obavijesti. Odabir kategorija dostupan je kao podizbornik pod vijestima s lijeve strane.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”

 

Rok za prijavu: 01.10.2017.

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Ostalo, Fizičke osobe

Predmet: aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na trľiąte proizvoda ribarstva.

Prihvatljivi prijavitelji:

– vlasnik/ovlaątenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama;

– pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama;

– zajednički korisnik;

– znanstveno tijelo.

Prihvatljivi troąkovi: su nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja:

– novih ili poboljąanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljąanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neľeljenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okolią;

– nove ili značajno poboljąane opreme;

– novih ili značajno poboljąanih proizvoda;

– novih ili poboljąanih sustava upravljanja i organizacije.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 3.333.360,00 EUR.

Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 9. stavkom 2. Pravilnika te Prilogom I. ovoga natječaja.

Najviąi iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 100.000,00 EUR.

Natječaj

Pravilnik

 

Objavljen Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta danas je objavilo Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI). 

Svrha, odnosno cilj Programa je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Program osigurano je 22.800.000,00 kuna.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Programa je 100.000,00 - 600.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Programu su poduzetničke potporne institucije (osim centara kompetencija i znanstveno tehnoloških parkova) koje su do 31.12.2016. godine upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Program stupa na snagu od 30.06.2017. zaključno do 31.12.2019.

POVEZNICA NA NATJEČAJ

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Rok za podnošenje prijava je 21. srpnja 2017. godine. 

Više informacija o natječaju možete pročitati na liknu: 

Poveznica na natječaj

 

Ured hrvatskih regija u proteklom se razdoblju snažnije fokusirao na međusobno umrežavanje i suradnju s drugim europskim regijama i uredima, koji imaju pozitivna i uspješna iskustva u privlačenju sredstava iz EU fondova, te realiziranju ključnih infrastrukturnih, društvenih, gospodarskih, ali i inovativnih projekata. S tim ciljem, ali kako bi još uspješnije zastupao interese svojih partnera, sve su  češći sastanci i uključivanje u nove mreže koje mogu donijeti konkretne rezultate za sve partnere, te Varaždinskoj županiji, posebno s irskim, poljskim, belgijskim, talijanskim, ali i hrvatskim uredima i uredima koji predstavljaju susjedne zemlje Hrvatskoj. Ured je aktivan u mrežama na području obrazovanja, energije, kulture, transporta, startupova, hrane,  istraživanja i inovacija, smart cities, turizma, dok s drugim europskim regijama izmjenjuje iskustva u pripremi i provedbi EU projekata iz različitih područja.

Također, ove će godine Ured hrvatskih regija sudjelovati u rekordnoj zastupljenosti u čak 5 partnerstava s drugim europskim regijama na Europskom tjednu regija i gradova, najvećoj europskoj javnoj manifestaciji, koja se održava od 9. do 12. listopada u Bruxellesu. Na Europskom tjednu sudjeluje oko 6000 sudionika i 600 govornika iz cijele Europe i šire, održava se oko 100 radionica, rasprava, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju na temu razvoja regija i gradova, a Odbor regija koji je organizator, svake godine program manifestacije prilagodi specifičnim pitanjima koja su na dnevnom redu EU-a.

Ured hrvatskih regija, zajedno sa svojim partnerima, Osječko-baranjskom županijom, Krapinsko-zagorskom županijom, Gradom Rijekom te Varaždinskom županijom, sudjelovat će s drugim regijama iz Poljske, Italije, Francuske, Engleske, AP Vojvodine, BiH, Grčke, Nizozemske, Slovenije, Irske, u 5 radionica na različite teme, od energije i održivog energetskog razvoja, klimatskih promjena i izazova, važnosti uključivanja u europske mreže, starenja populacije te važnosti regionalne politike i uloge LAG-ova, a svako partnerstvo treba organizirati i jedan local event u svojoj zemlji. U srpnju se otvaraju registracije za sve zainteresirane sudionike koji se žele prijaviti za sudjelovanje na radionicama, konferencijama ili drugim događanjima u sklopu Europskog tjedna.

Uz suradnju s europskim regijama, Ured surađuje i ostalim hrvatskim predstavnicima i institucijama u Bruxellesu (HGK, HTZ), regionalnim uredima, ali i sa susjednim regijama, s kojima dijelimo zajednička područja interesa i mogućnosti suradnje, posebno kroz regionalne razvojne agencije.

Početkom lipnja Ured hrvatskih regija organizirao je petodnevno studijsko putovanje u Bruxellesu za predstavnike Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije i Zagrebačke županije. Svrha studijskog putovanja bila je stjecanje novih znanja o ESI fondovima, stvaranje novih kontakata s drugim europskim regijama, otvaranje mogućnosti daljnje suradnje na EU projektima, upoznavanje primjera dobre prakse, ali i jačanje kapaciteta na regionalnoj razini. Također, predstavnici Regionalne razvojne agencije željeli su razmijeniti iskustva i kontakte s kolegama iz Portugala, Irske i Grčke za planiranje sljedećeg studijskog putovanja u jednu od tih zemalja, u sklopu projekta kojeg provode.

Tako su održani sastanci s predstavnicima Irskog regionalnog ureda, sa stalnim predstavništvom Portugala te belgijskom razvojnom agencijom na temu regionalnoga i ruralnog razvoja te iskustva u financiranju projekata iz EU fondova. Održani su i sastanci s direktorom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Belgiji, sastanak s veleposlanikom i suradnicima Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji te s direktoricom i suradnicima Predstavništva HGK u Bruxellesu.

Također, Ured sudjeluje na brojnim konferencijama, radionicama i događanjima na kojima može umrežiti svoje partnere i steći nove kontakte, pa je tako  sudjelovao i na nedavno održanoj dvodnevnoj ESF konferenciji u Bruxellesu na temu projektnih mogućnosti iz Europskog socijalnog fonda, jačanja transnacionalne suradnje, međusobne razmjene iskustava, budućih izazova koje donosi ESF, a također održani su različiti treninzi i edukacije. Na ovogodišnjem izdanju konferencije sudjelovalo je preko 250 sudionika iz 27 europskih zemalja. Stoga je s ciljem stvaranja novih kontakata i stjecanja novih znanja sudjelovala i voditeljica Ureda hrvatskih regija, između ostalog kako bi što bolje mogla prezentirati partnerima Ureda mogućnosti koje im stoje na raspolaganju za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda.

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u  okviru projekta  B LIGHT koji je sufinanciran u  sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Vas poziva na:

PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA PODUZETNIKE - B LIGHT SCHEME

Datum: 14. lipanj 2017. u 10 sati
Mjesto: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje,
Bana J. Jelačića 22 B, Čakovec (stara vojarna), multimedijalna dvorana, prizemlje

Poduzetnici u hrvatsko-mađarskom pograničnom području po prvi će put, putem projekta B LIGHT biti izravni korisnici bespovratnih sredstava za sufinanciranje zajedničkih projekata s partnerskim mađarskim poduzećima.
 
B LIGHT SCHEME  omogućit će hrvatskim  poduzetnicima da ostvare bespovratnu potporu u iznosu do 135.000 EUR.
 
Natječaj za sufinanciranje projektnog prijedloga bit će objavljen do kraja lipnja, a REDEA će djelovati kao kontakt točka za poduzetnike iz Međimurske i Varaždinske županije.
 
Kroz predstavljanje natječaja upoznat ćemo poduzetnike s uvjetima natječaja i postupkom prijave na javni poziv B LIGHT SCHEME.

Natječaj će predstaviti zaposlenici REDEA-e, Jako Horvat i Kristina Pevec, a predviđeno trajanje događaja je 2 sata.

O projektu:
 
Projekt „Beneficiary Light (B Light)“ provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA u suradnji s partnerima iz  Hrvatske i Mađarske. Cilj projekta je omogućiti razvoj MSP-a kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, razvoja tehnologije i usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta i planiranja budućeg zajedničkog ulaganja.

„Beneficiary Light Grant Schema“ predstavlja program  dodjele bespovratnih potpora s intenzitetom potpore do 75% kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.
Bespovratna sredstva namijenjena su za pronalazak novog tržišta za postojeći proizvod – razvijeni proizvod, uvođenje novog proizvoda na postojeće tržište - novi proizvod, tehnologija ili usluga ili razvoj novog proizvoda za novo tržište. Uvjet za prijavu projekta je partnerstvo koje se sastoji od najmanje jednog partnera iz Hrvatske i Mađarske.
 
Natječaj za sufinanciranje projektnog prijedloga odvijat će se u dva selekcijska koraka:

 

  1. Light Concepts – izrada kratkog i sažetog opisa projektne ideje,
  2. Light Project Proposals – izrada cjelokupne projektna prijave koja će se pripremiti uz pomoć vanjskih stručnjaka koja će poduzetnicima biti besplatna.

 
Otvaranje prvog selekcijskog koraka očekuje se tijekom lipnja 2017. godine. Kako bi se poduzetnicima olakšao pronalazak prekograničnih partnera, izrađena je web platforma dostupna na sljedećoj poveznici: https://www.b2match.eu/blight. Pozivamo Vas da izradite vlastiti profil poduzeća na web platformi. Više informacija o samom projektu dostupno je na sljedećoj poveznici: http://www.redea.hr/projekti/projekt-b-light/

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na predstavljanju natječaja potvrdite najkasnije do 12. lipnja 2017. do 16 sati putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona na 040 395 572.

JAVNI POZIV za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja onim učenicima s teškoćama u razvoju kojima u 2017./2018. školskoj godini nije osiguran pomoćnik u nastavi putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge se mogu prijaviti radi pružanja usluge pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Vremensko trajanje predloženih projekata ograničeno je od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

Javni poziv traje od 5. lipnja 2017. do 7. srpnja 2017. godine.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 7. srpnja 2017. godine.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-prijavu-projekata-udruga-koje-pruzaju-usluge-pomocnika-u-nastavi-ucenicima-s-7

Četvrtak, 08 Lipanj 2017 06:09

Završna konferencija Projekta "Uz tebe sam"

Projektom "Uz tebe sam" osigurano 45 pomoćnika u nastavi za 46 djece

U Županijskoj palači održana je završna konferenciju projekta pod nazivom „Uz tebe sam“ kojim su u ovoj školskoj godini osigurani pomoćnici u nastavi i stručno komunikacijski posrednici učenicima u školama Varaždinske županije.

Povodom toga, konferenciji su prisustvovati ravnatelji, koordinatori, profesori, učitelji, pomoćnici u nastavi te učenici osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije. Razvojna agencija AZRA tom je prigodom bila partner ovom projektu i podrška u provedbi.

- Mi odrađujemo administrativni dio, a na kraju svakog projekta glavna nit nam je zadovoljstvo korisnika. Dodatan razlog ovom svemu jest taj što su u pitanju djeca. Njih 45 dobilo je pomoćnike u nastavi i olakšalo im funkcioniranje u školi. Ide i novi natječaj kako bi osigurali pomoćnike i za veći broj djece ako to bude moguće. - najavila je Martina Klopotan Tuk, zaposlenica AZRE.

Ovo je treća školska godina od kada se projekt "Uz tebe sam" provodi.

- Nekome smo pomogli, kome pomoć treba, a netko je dobio i radno mjesto u tom projektu. To znači da ima više pozitivnih stvari. Bitno je naglasiti da svi oni koji su u školama trebaju se ugodno osjećati jer nitko nije manje vrijedan. Svakome treba dati priliku, razvijati sustav jednakih šansi bez obzira na zdravstvene teškoće. - rekao je Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.

Ove godine završetak projekta svečano će se obilježiti postavom izložbe učeničkih radova nastalih u sklopu projekta „Ja mogu“, u čiju su se pripremu uključili učenici polaznici svih škola partnera u projektu, a koja je svečano otvorena po završetku konferencije i biti će postavljena u prostoru Varaždinske županije u periodu od 7. do 30. lipnja i dostupna za razgled svaki dan od 7:30 - 15:00 sati.

http://evarazdin.hr/nasim-krajem/projektom-uz-tebe-sam-osigurano-45-pomocnika-u-nastavi-za-46-djece-364282/

Ministarstvo kulture organizira 19. lipnja 2017. godine u prostorijama hotela International u Zagrebu, besplatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje povodom objave otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Projekte mogu prijaviti - samostalno ili u partnerstvu - umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi partneri su umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanove u kulturi, ustanove iz sustava visokog obrazovanja upisane u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova. Indikativni iznos financijske omotnice poziva jest 20.000.000,00 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kako bi informiralo potencijalne prijavitelje o ciljevima poziva i načinu podnošenja projektnog prijedloga, Ministarstvo kulture u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva organizira informativne radionice u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Za prijavu na informativnu radionicu potrebno je ispuniti obrazac dostupan na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr te ga poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Preporuča se potencijalnim prijaviteljima da prije dolaska na radionicu prouče informacije o natječaju i natječajnu dokumentaciju dostupnu na navedenim stranicama.