VIJESTI

Na ovoj stranici možete čitati sve vijesti koje se tiču AZRA-e, Varaždinske županije, otvorenih natječaja, najava i drugih važnih obavijesti. Odabir kategorija dostupan je kao podizbornik pod vijestima s lijeve strane.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Lokalna akcijska grupa - Sjeverozapad raspisala je danas natječaj za provedbu tipa operacije 6.3. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Mjera 6.3. ruralnog razvoja namijenjena je isključivo malim obiteljskim gospodarstvima ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura, koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ukupni iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.568.594 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 eura, odnosno 111.678,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave projekata teče od 5. travanja do 7. svibnja ove godine, a prijaviti se mogu obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a Sjeverozapad koji obuhvaća općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec, Vinica i gradove Ivanec, Lepoglava i Varaždin.

Bespovratna financijska sredstva bit će dodijeljena za modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja, odnosno za povećanje proizvodnih kapaciteta, a OPG-ovi će moći kupiti domaće životinje, sadni materijal za višegodišnje nasade, ili poljoprivrednu mehanizaciju, financirati poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, graditi ili opremiti objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, odnosno dobivena sredstva uložiti u stručno usavršavanje za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći OVDJE.

U cilju pojašnjenja natječaja, natječajne dokumentacije i načina podnošenja prijava LAG Sjeverozapad će održati radionice, i to u:

  • u Vidovcu u ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine u 18 sati u prostorijama Općine Vidovec, Trg sv. Vida 9, Vidovec,
  • u Lepoglavi u utorak, 27. ožujka 2018. godine u 18 sati u prostorijama Doma kulture, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava,
  • u Varaždinu u srijedu, 4. travnja 2018. godine u 13 sati u Županijskoj palači, Franjevački trg 7, Varaždin.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Kroz Program podrške regionalnom razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava u skladu s Pozivom za projekte koji će se sufinancirati u tekućoj godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i područje provedbe su:

- jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka,

- jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka,

- jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. Skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)

- jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)

Prihvatljivi su objekti javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi su objekti iz područja:

- komunalne infrastrukture,

- socijalne infrastrukture,

- gospodarske infrastrukture,

- okolišne infrastrukture i zaštite okoliša.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata iz područja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 700.000 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata, a projekt čija je vrijednost manja od 100.000 kuna s PDV-om neće se sufinancirati.

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi:

- 50% za jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (osim JLS-a sa statusom BPP)

- 75% za jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (sa statusom BPP)

- 50% za jedinice područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine (područje provedbe JLS V. i VI. skupine)

- 50% za jedinice područne (regionalne) samouprave III. skupine (područje provedbe JLS I.-VI. skupine)

Poziv je objavljen 12. ožujka ove godine na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te je otvoren najmanje 15 kalendarskih dana od dana objave.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za pomoć oko ispunjavanja iste AZRA Vam stoji na raspolaganju.

Predavanje o podmjerama iz Programa mjera Ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. održano je u Kulturno-informativnom centru u Martijancu. Predavanje je organizirala Hrvatska poljoprivredna komora uz pomoć Agencije za razvoj Varaždinske županije.

Skupu u Martijancu naočila je i državna tajnica Ministarstva poljoprivrede Marija Vučković kao i načelnik Općine Martijanec Dražen Levak. Martina Čupić i Mario Sabljić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju okupljenima su pojasnili podmjere 6.2.1. „Potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, za koju će se rok za prijave produžiti za dva tjedan, te podmjeru 4.1.1. „Restruktuiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, za koju podnošenje zahtjeva počinje 15. ožujka.

Zamjenik direktora AZRA-e Krunoslav Blaži ukratko je predstavio djelovanje Agencije te pozvao poljoprivrednike da se jave u Agenciju kako bi dobili dodatne informacije i pojašnjenja vezano za spomenute mjere. Više informacija zainteresirani mogu dobiti od voditeljice Odjela za ruralni razvoj i poduzetništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Voditelj LAG-a Izvor Matija Zamljačanec je predstavio tri natječaja koja će raspisati u ovoj godini, sa sredstvima od ukupno oko 425 tisuća eura. To su mjera koja je istovjetna mjeri Programa Ruralnog razvoja 4.1.1., zatim ulaganja u mala poljoprivredna gospodarstva te obnova/modernizacija javnih prostora ruralnog područja.

Velik broj poljoprivrednika s područja Općine Martijanec pratio je predavanje koje je otvorio Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore i pročelnik Ureda za gospodarstvo, financije i europske poslove Varaždinske županije. Jakopović je kazao kako su upravo raspisane mjere 4 i 6 značajne za rast i razvoj ne samo obiteljskih gospodarstava nego i obrta i malih te mikro poduzeća, te da je pet sjevernih županija, uz Istarsku, pri vrhu unatoč tome što im viši indeks razvijenosti ne ide u prilog.

U okviru operacije ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, financiraju se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.

Projekti moraju poticati inovativni pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje. Bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj je otvoren od 8. ožujka do 31. prosinca ove godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za pomoć oko ispunjavanja iste AZRA Vam stoji na raspolaganju.

 

Direktor AZRA-e Krunoslav Lukačić je na iznimno posjećenom skupu u Maruševcu predstavio pozitivna iskustva Agencije za razvoj Varaždinske županije kod pripreme, prijave i implementacije projekata iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020..

U suradnji s Općinom Maruševec, Agencija za razvoj Varaždinske županije predstavila je mogućnosti prijave projekata u poljoprivredi na Mjere 4.1, 6.2. i 6.3 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. uz pomoć AZRA-e.

- Radi se o mjerama koje potiču razvoj ruralnog turizma ali i održivi razvoj ruralnih područja kao što je Varaždinska županija, a samim time i Općina Maruševec. AZRA za faze pripreme projektnih prijedloga, a potom i njihove provedbe posjeduje bogato iskustvo još od samih početaka raspisivanja poziva iz Programa IPARD, naglasio je Lukačić te pozvao građane da se jave u AZRA-u ne bi li što prije započeli s pripremom projekata za poboljšanje uvjeta rada na gospodarstvu i povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje.

Na predavanju su građani od predstavnika Varaždinske županije, Poljoprivredne savjetodavne službe, te Lokalne akcijske grupe LAG Sjeverozapad saznali na koje programe u poljoprivredi se mogu prijaviti i tko im kod prijave može pomoći.

Okupljene je na početku predavanja pozdravio zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak.

U sklopu procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za odgoj i obrazovanje organizira Nagradni natječaj za osnovne škole za dječje literarne i likovne radove na temu „Hrvatska kakvu želimo“.

Ovaj natječaj daje priliku učenicima osnovnih škola izraziti kreativnost pjesmama, sastavcima ili likovnim uradcima s ciljem predstavljanja Hrvatske u kakvoj žele živjeti 2030. godine.

 

PREUZIMANJE SADRŽAJA NATJEČAJA

Novi Marof, 20. veljače 2018. - U sklopu projekta „Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova“ održan je okrugli stol na temu „EU pogodnosti za javni sektor“ u Novom Marofu. Okrugli je stol organizirala Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o. kako bi informirala javni sektor o mogućnostima financiranja projekata sredstvima EU fondova u nadolazećem razdoblju.

Okrugli stol je u Kulturnom centru Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova Ivan Rabuzin okupio predstavnike javnog sektora, predstavnike gradova i općina, škola i društava kojima su zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak, gradonačelnik Grada Novi Marof Siniša Jenkač, njegov zamjenik Ivan Tuk i voditelj Ureda Lokalne akcijske grupe LAG PRIZAG kroz uspješne projekte predstavili korištenje ESI fondova za održivi razvoj regije.

-Cilj projekta Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova je europskim novcem osigurati pokrivanje troškova u pripremi i provedbi projekta prihvatljivih prijavitelja, odnosno projekata koje na ESI fondove aplicira Varaždinska županija, jedinice lokalne samouprave s područja Varaždinske županije i javnopravna tijela kojima je osnivač Varaždinska županija, istaknuo je na početku Okruglog stola zamjenik direktora AZRA-e Krunoslav Blaži. Blaži je izrazio zadovoljstvo trenutnom realizacijom Projekta, jer će se sadašnjom dinamikom i prije samog završetka vremena provedbe Projekta uspjeti povući sav novac koji nam stoji na raspolaganju za tu namjenu. -Samo za natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada, AZRA je pripremila projekte ukupne vrijednosti oko 180 milijuna kuna, čime Varaždinska županija prednjači ispred svih prijavitelja u Hrvatskoj, naglasio je Krunoslav Blaži.

Predstavljajući projekt energetske obnove Srednje škole Novi Marof, zamjenik župana Tomislav Paljak istaknuo je kako se radi o projektu vrijednosti preko 1,6 milijuna kuna kojim će se uštediti na 73 posto toplinske energije za grijanje ali i podići obrazovni standard u južnom djelu Varaždinske županije. -U zadnjih 7 mjeseci Varaždinska je županija intenzivno krenula s ulaganjima u obrazovanje. Osim energetske obnove Srednje škole Novi Marof, u tijeku su energetske obnove osnovnih škola Bednja i Veliki Bukovec, a investicija za sve tri škole iznose 9,2 milijuna kuna. Osim tih škola, Varaždinska je županija prijavila energetsku obnovu drugih 10 škola, vrijednosti radova preko 40 milijuna kuna. Ti županijski projektu su dokaz kako je Varaždinskoj županiji obrazovanje učenika i sam sustav obrazovanja na prvom mjestu, rekao je na okruglom stolu zamjenik župana Tomislav Paljak.

O prijavi za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Novi Marof na Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.4. govorio je gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Provedbom projekta vrijednog preko 9 milijuna kuna stvorit će se infrastrukturni i pedagoški uvjeti za izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja za dodatnih 80 djece s područja Novog Marofa u odnosu na postojeće kapacitete. Zamjenik gradonačelnika Ivan Tuk predstavio je projekt 'Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, vrijedan 51,5 milijuna kuna, kojim će se povećati isplativost i pristup bolničkoj skrbi za posebno ranjive skupine. O LEADER pristupu i budućim natječajima za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava govorio je voditelj Ureda Lokalne akcijske grupe LAG Prizag Marijan Kopjar.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Ukupni iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kuna od čega:

  • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva,
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe,
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva,
  • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prijave na Natječaj počinju se zaprimati mjesec dana od 15.2.2018. kako bi svi potencijalni prijavitelji na vrijeme stigli pripremiti dokumentaciju. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. ožujka 2018. godine od 12 sati do 23. travnja 2018. godine do 12 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 22. ožujka 2018. godine od 12 sati do 23. travnja 2018. godine do 12 sati. Više informacija možete potražiti ovdje.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 21. ožujka Izmjene natječaja za podmjeru 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva - provedba operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor biljne proizvodnje.

Izmjene ovog natječaja odnose se na tekst natječaja Prilog 1, Prilog 2, Prilog 6a, Prilog 7, Prilog 9, Prilog 10, Prilog 11 i Prilog 16. Izmjene natječaja možete pogledati ovdje.

Za više informacija oko raspisanog natječaja, kao i za pomoć kod prijave, Agencija za razvoj Varaždinske županije Vam stoji na raspolaganju na broj 042-422-200 ili na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..