VIJESTI

Na ovoj stranici možete čitati sve vijesti koje se tiču AZRA-e, Varaždinske županije, otvorenih natječaja, najava i drugih važnih obavijesti. Odabir kategorija dostupan je kao podizbornik pod vijestima s lijeve strane.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Sretan Uskrs svim korisnicima usluga i poslovnim partnerima.

Četvrtak, 06 Travanj 2017 10:55

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Trajno je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“. 

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Prijave se zaprimaju od 03.05.2017. do 31.12.2017.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386 

U Narodnim novinama broj 20/2017 od 08. ožujka 2017. godine objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
Korisnici koji imaju pravo na korištenje sredstava mjera Nacionalnog pčelarskog programa su fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.      

Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine čija je provedba obuhvaćena Pravilnikom su:

  1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
  2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
  3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
  4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
  5. Obnavljanje pčelinjeg fonda
  6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda
  7. Praćenje tržišta
  8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Pravilnik i obrasce za podnošenje prijave, zahtjeva za isplatu potpore te sve ostale potrebne informacije možete preuzeti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u izborniku Tržišna potpora - Pčelarstvo. Molimo da pri podnošenju zahtjeva koristite obrasce objavljene na stranici Agencije za plaćanja: http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx, jer obrasci objavljeni u Narodnim novinama zbog načina objave nisu iskoristivi. 

Provedbom mjera iz navedenog programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru.    

Poštovani,


Pozivamo Vas na jednodnevnu radionicu na temu „Državne potpore“ (osnove) namijenjenu službenicima javnopravnih tijela i JL(R)S-a.

Radionica će se održati u sklopu projekta „Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova“ u ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine s početkom
u 09.30 sati u Županijskoj palaci (Mala dvorana), Franjevacki trg 7, Varaždin.

U Narodnim novinama broj 27/2017 od 24. ožujka 2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 7

"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Više informacija možete saznati putem slijedeće poveznice: 

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-izmjenama-pravilnika-o-provedbi-mjere-07-temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020/ 

Predstavnici Agencije za razvoj Varaždinske županije sudjelovali su na konferenciji u gradiću Santa Lucia Di Piave u regiji Veneto u Italiji, u sklopu tamošnjeg međunarodnog sajma. Tema konferencije bili su trgovinski i investicijski potencijali između regije Veneto i Hrvatske, točnije potencijali, poticaji i izgledi za trgovinu i gospodarski rast u poljoprivrednom i drvnom sektoru. Partneri konferencije bili su Trgovinska komora Veneto i Veneto banka u suradnji s generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Trstu.

Na konferenciji je direktor AZRA-e d.o.o. Krunoslav Lukačić održao prezentaciju o potencijalima Varaždinske županije po pitanju poljoprivrednog i drvnog sektora, s naglaskom na nedovoljno iskorištene kapacitete i proizvode vrhunske kvalitete s područja Varaždinske županije. Prezentacija je pobudila velik interes kod ulagača pa je s partnerima konferencije dogovorena organizacija dolaska potencijalnih investitora u Varaždinsku županiju kako bi imali priliku o potencijalima se informirati uživo te eventualno pronaći poslovne partnere s našeg područja. Prije dolaska investitora AZRA d.o.o. će s poljoprivrednim proizvođačima i poduzetnicima iz drvnog sektora koordinirati posjete kako bi se inozemnim ulagačima mogla prezentirati ponuda s ciljem ostvarenja novih suradnji i dodatnog poticanja gospodarskog razvoja Varaždinske županije.

Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske  te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na državnoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Za razliku od ostalih oblika podrške u okviru Programa financijske podrške Nacionalne zaklade, na ovaj se natječaj ne prijavljuju projekti i/ili programi sa svrhom dobivanja podrške za njihovu provedbu. Osnovna razlika je u tome što se podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
KATEGORIJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE – UVJETI PRIJAVE I BROJ PODRŠKI

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 4 (četiri) kategorije:
1.kategorija – podrška do 400.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 400"
2.kategorija – podrška do 200.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 200"
3.kategorija – podrška do 50.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 50"
Najviši navedeni iznosi (do 400.000,00 kn, do 200.000,00 kn i do 50.000,00 kn) odnose se na godišnji iznos podrške.

Više na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/103/subcategory/119.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva.

 

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za aktivnosti promocije malog gospodarstva, osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. godinu s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.

HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja iz točke II. kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku:

    Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično),
    Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično),
    Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Navedene aktivnosti moraju biti provedene na području Republike Hrvatske.

Prijave za dodjelu sredstava za provedbu aktivnosti promocije malog gospodarstva mogu se podnijeti najkasnije do 23.03.2017.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo podnošenja prijava imaju samo oni prijavitelji koji će provesti aktivnost kojom se promovira malo gospodarstvo na području Republike Hrvatske:

    trgovačka društva,
    obrti,
    jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
    turističke zajednice gradova i županija,
    obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
    udruge

Prijavitelji ne mogu biti:

    javnopravna tijela osim onih izričito navedenih u prethodnom pasusu,
    političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva.

 

NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA TE PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

a. Namjena korištenja sredstava

Dodijeljena sredstva odabrani prijavitelji kao korisnici moraju koristiti isključivo za aktivnosti promocije malog gospodarstva iz točke I. ovog Javnog poziva.

b. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Odobrena sredstva korisnik je dužan iskoristiti isključivo za provedbu aktivnosti iz točke I. ovog Javnog poziva točno utvrđenih ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih troškova za provedbu aktivnosti utvrđenih ugovorom.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik i to:

    troškovi organizacije aktivnosti (najam, zakup prostora i opreme, trošak logistike, trošak cateringa, trošak predavača, usluge prevoditelja, izrada promotivnih materijala i slično),
    troškovi realizacije projekta/programa (trošak naklade, tiska, prijeloma i dizajna),
    ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva.


Više na: http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/.