VIJESTI

Na ovoj stranici možete čitati sve vijesti koje se tiču AZRA-e, Varaždinske županije, otvorenih natječaja, najava i drugih važnih obavijesti. Odabir kategorija dostupan je kao podizbornik pod vijestima s lijeve strane.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Učenici i djelatnici Osnovne škole Veliki Bukovec će, zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz EU, kao i sredstvima Varaždinske županije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, od nove školske godine raditi u daleko boljim uvjetima, a uz to će godišnje ostvarivati značajne uštede toplinske energije.

U srijedu, 25. srpnja ove godine u prostorijama škole, održana je završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade OŠ Veliki Bukovec“, čija je ukupna vrijednost 5.463.319 kuna, a tehničku pomoć u upravljanju projektom pruža AZRA d.o.o.

Od ukupnog iznosa 2.987.447,06 kuna ili 55,62 posto su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 4 –
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Varaždinska županija je projekt financirala s 907.372,47 kuna, dok je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izdvojilo 1.427.718,62 kuna. Osim što je na školskoj zgradi zamijenjena vanjska stolarija i povećana toplinska zaštita ovojnice zgrade, ugrađen je novi, visokoučinkovit sustav grijanja, kao i fotonaponski moduli za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

-U Osnovnu školu Veliki Bukovec uloženo je više od 5,4 milijuna kuna zahvaljujući EU projektu koji je pokrenula Varaždinska županija, osigurala novac za projektnu dokumentaciju, a potom ga i sufinancirala. Moram reći da je ovo jedan od zadnjih EU projekata koji je sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU po starom modelu. Nažalost, aktualna Vlada je taj model u međuvremenu ukinula, a novoga još uvijek nema. Zahvaljujemo Ministarstvu regionalnoga razvoja, a ujedno se nadamo da će Vlada Andreja Plenkovića donijeti odluke o daljnjem praćenju EU projekata. Naime, ovime u Varaždinskoj županiji završava prvi val energetske obnove škola, ali se ulaganja nastavljaju ovoga ljeta. Krenut će radovi u pet škola za čiju smo energetsku obnovu već povukli 7,1 milijun kuna bespovratnih EU sredstava. S obzirom na izostanak podrške s državne razine, tih pet projekata ukupno vrijednih 13,3 milijuna kuna ćemo sufinancirati sami, jer ne možemo dopustiti da propadne već dobiveni EU novac, rekao je tom prilikom zamjenik župana Tomislav Paljak, koji je nazočio konferenciji.

Osnovna škola Veliki Bukovec je nakon Osnovne škole Bednja i Srednje škole Novi Marof treća škola koja je energetski obnovljena bespovratnim EU sredstvima. U sve tri škole uloženo je gotovo 9,3 milijuna kuna, od čega je gotovo 5 milijuna kuna bespovratnog EU novca, dok su Varaždinska županija i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU osigurali 4,2 milijuna kuna.

U Osnovnoj školi Veliki Bukovec poboljšani su uvjeti rada, ali će biti ostvarene i značajne uštede. -Osim što je škola dobila lijepu i veselu fasadu, posebno je važno što će ostvarivati velike uštede na potrošnji električne energije i grijanja. Uštede toplinske energije za grijanje/hlađenje iznosit će 52,99 posto na godišnjoj razini u odnosu dosadašnju godišnju potrošnju. Osim toga, došlo je do povećanja udjela obnovljivih izvora energije za 49,73 posto, a uz to će doći do smanjenja emisija CO2 za 69,74 posto – rekla Željka Marković-Bilić, ravnateljica OŠ Veliki Bukovec koju pohađa 264 učenika.

Završnoj konferenciji projekta „Energetska obnova zgrade OŠ Veliki Bukovec“ prisustvovali su direktor AZRA-e d.o.o. Borko Mikić i ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije Krunoslav Blaži.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 7.2 Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije - provedba tipa operacije 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Prihvatljivi prijavitelji su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prijavitelj može podnijeti po jedan zahtjev za potporu za svaku jedinicu lokalne samouprave na čijem području pruža usluge javne vodoopskrbe/odvodnje.

Prihvatljive aktivnosti su one koje se provode u naselju s najviše 2.000 stanovnika, a obuhvaćaju građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:

 • vodoopskrbu
 • odvodnju i/ili
 • pročišćavanje otpadnih voda.

 Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju troškove

 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) građevina
 • kupnja i ugradnja opreme za  građevine koje su predmet gradnje ili rekonstrukcije, uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti
 • opći troškovi koji obuhvaćaju:
  • troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova navedenih u prethodnoj točci i gornje granice od 10 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost 1.000.000 EUR. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi najviše 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Projektni prijedlog može se podnijeti od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 12.10.2018. godine do 12:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za više informacija o natječaju javite nam se na 042-422-200 ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

AZRA d.o.o. objavljuje Poziv na prijavu za primanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata koje se organizira u okviru provedbe projekta Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova

Projekt »Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova« financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je AZRA-i d.o.o. odobren u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.421.576,59 HRK, o čega se kroz bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 84,99%, odnosno 1.208.340,10 HRK. Predviđeno trajanje projekta je od 01. listopada 2016. do 31. prosinca 2018. godine. Vodeći partner projekta je AZRA d.o.o.

Poziv i Prijavnicu preuzmite ovdje.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi prijavitelji su

 • Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika
 • Udruge šumoposjednika registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i upisane u Upisnik šumoposjednika
 • Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljivi troškovi uključuju:

 • Opće troškove do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
  • troškovi pripreme poslovnog/idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti  
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo
 • Materijalne troškove
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i
  • izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u sklopu ovog poziva iznosi 70.000.000 kn. Najniža vrijednost potpore koja se može ostvariti 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 700.000 eura.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Projektni prijedlog može se podnositi od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za više informacija o natječaju javite nam se na 042-422-200 ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi prijavitelji su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koji su registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi uključuju:

 • Opće prihvatljive troškove do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo
 • Materijalne i nematerijalne troškove:
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa
  • instalacija i/ili kupnja opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva
  • izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda
  • kupnja računalnih programa i
  • razvoj računalnih programa

Iznos raspoloživih sredstava unutar ovog natječaja iznosi 100.000.000 kn. Najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Projektni prijedlog može se podnositi od 20. kolovoza 2018. godine od 12 sati do 31. listopada 2018. godine do 12 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za više informacija o natječaju javite nam se na 042-422-200 ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3. Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Za ovaj Natječaj je rezervirano 279.000.000,00 kuna.

Aktivnosti prihvatljive za potporu su:

- kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja

- kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

- stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU

- operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a,  a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za više informacija o natječaju javite nam se na 042-422-200 ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Početna konferencija projekta Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ održana je danas, 19. lipnja, u Županijskoj palači u Varaždinu. Ovaj projekt jedan je u nizu projekata čiji je vodeći partner Varaždinska županija, a koji je sufinanciran iz fondova Europske unije. Odlukom Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Varaždinskoj županiji dodijeljeno je 1.997.203,96 kuna bespovratnih sredstava za navedeni projekt, a Ugovor o dodijeli potpisan je 16. svibnja ove godine.

Vodeći partner na ovom projektu je Varaždinska županija, a partneri su HZZ Varaždin, AZRA - Agencija za razvoj Varaždinske županije, Razvojna agencija Sjever - DAN i Udruga Njezina druga šansa. Trajanje ovog projekta je 30 mjeseci.

U ime vodećeg partnera Varaždinske županije, prisutnima na početnoj konferenciji obratila se posebna savjetnica župana Natalija Martinčević.

- Iznimno smo ponosni da je Varaždinska županija dobila gotovo 2 milijuna kuna za ovaj tzv. soft, no za nas iznimno važan projekt jer on pomaže zapošljavanju osoba koje su socijalno osjetljive i osoba koje spadaju u ranjive skupine. Pokušati ćemo pomoći da se zaposle osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i trajno nezaposlene osobe, a posebno se to odnosi na žene iznad 50 godina s strukovnom školom koje nažalost ostaju trajno nezaposlene. Varaždinska županija osnovala je i Savjetodavno tijelo za zapošljavanje kako bi objedinila javni, privatni i civilni sektor kako bi oni mogli dati svoje prijedloge i sugestije potrebno za poboljšanje tržišta rada, zapošljavanje i samozapošljavanje – naglasila je Martinčević.

Martinčević se osvrnula na činjenicu da je u Varaždinskoj županiji manje od pet posto nezaposlenih te da je sada zapravo problem nedostatak radne snage. U ovih pet posto, kako je navela, spadaju upravo grupe kojima se projektom LEPEZA VŽ želi pomoći da se zaposle, što povećava značaj ovog projekta.

- U ovom projekt koji traje više od dvije godine provoditi ćemo mnoge aktivnosti zajedno s našim partnerima i vjerujem da će to uroditi vrlo konkretnim pokazateljima da je projekt i uspio – za kraj je istaknula Martinčević.

Jedan od partnera na ovom projektu je i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin.
- U ovom projektu sudjelovati ćemo u radu s nezaposlenim osobama, radom pri dodjeli poticaja za samozapošljavanje koja idu kroz ovaj projekt, a također i naši zaposlenici sudjelovati će u radionicama pri jačanju kapaciteta članova lokalnih partnerstva – rekla je Petra Lazić, rukovoditeljica Odjela za provođenje projekata HZZ Varaždin i predsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Larisa Križan Breljak, voditeljica projekta LEPEZA VŽ pojasnila je organizaciju projekta.

- Kroz LEPEZU VŽ raditi ćemo na tri grupe odnosno područja koja su značajna za projekt, a to su osnaživanje nezaposlenih ljudi kroz jedan pilot projekt rada na karijernim grupama u suradnji s HZZ Varaždin, na njihovom psiho-socijalnom osnaživanju, s druge strane raditi ćemo s poduzetnicima i na kraju s članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje kojih trenutno ima 23. – naglasila je Križan Breljak.
Napraviti će se i revizija razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije koja je napravljena za razdoblje 2016.-2020., umrežavanje sa susjednim LPZ-om Međimurske županije te najavila provođenje studijskih putovanja za razmjenu iskustava, a te druženja u neformalnom okruženju s ciljem razvoja novih ideja.

Varaždinska županija uključena je u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ). LPZ je tijelo je u koje se dobrovoljno mogu uključiti institucije i organizacije s ciljem prepoznavanja problema, dinamike i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja. LPZ Varaždinske županije ima na raspolaganju fond od 405. 000 kuna s kojim će se pomoći zainteresiranim mladim poduzetnicima.

Početnoj konferenciji nazočio je direktor AZRA-e, Borko Mikić

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.