RAČUNOVODSTVO

U odjelu računovodstva obavljamo računovodstvene poslove za cjelokupno poslovanje AZRA-e d.o.o.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Uz vođenje poslovnih knjiga AZRA-e pružamo savjetodavnu podršku vodstvu tvrtke i ostalim odjelima tvrtke na području računovodstva i financija. U sklopu računovodstvenog praćenja poslovanja AZRA-e, unutar redovnog poslovanja, evidentiramo poslovne događaje u sklopu provedbe projekata financiranih iz nacionalnih i EU sredstava.

Osobitu pažnju posvećujemo zakonskoj regulativi koja se odnosi na poslovanje AZRA-e d.o.o. kao regionalnog koordinatora te računovodstvene poslove obavljamo u skladu s propisima koje nam ista donosi.

Računovodstvo i financije Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, kao i Ureda u Münchenu, također se provode u sklopu odjela računovodstva.

U sklopu Odjela računovodstva, uz praćenje poslovanja AZRA-e d.o.o. na području računovodstva i financija, pružamo računovodstvene usluge pravnim subjektima, prvenstveno onima kojih je osnivač Varaždinska županija:

Korisnici naših usluga također su: