Aktivnosti AZRA-e: 

AZRA je zajedno s projektnim partnerima izradila potrebnu natječajnu dokumentaciju. Nakon odobrenja projekta, AZRA kao projektni partner sudjeluje u provođenu svih aktivnosti na projektu. Isto tako, predstavnik AZRA-e sudjelovao je na svim do sada održanim koordinacijskim sastancima projektnog tima tijekom kojih su bili određene odgovornosti za planiranje i provođenje pojedinih projektnih aktivnosti.

Vodeći partner:

AWS – Austria Wirtschaftsservice Austrija

Partneri: 

 • Euro Perspectives Foundation (EPF) Bugarska
 • Regionalna razvojna agencija “Finlombarda S.p.A.moderate” (FINLOM) Italija
 • GEORAMA Grčka
 • Mađarska fondacija za znanost i tehnologiju (TETALAP) Mađarska
 • Veneto regija – Industrijski odjel (RegVEN) Italija
 • Agencija za upravljanje znanstvenim istraživanjem, transferom tehnologija i inovacijama – Politehnica (AMCSIT) Rumunjska
 • Slovenska banka za izvoz i razvoj d.d. Ljubljana (SID Bank) Slovenija
 • Fakultet strojarstva Sveučilišta Sv. Čirila i Metoda (FME) Makedonija
 • Regionalna agencija za socio-ekonomski razvoj Banat (RDA Banat) Srbija

Ciljevi projekta: 

Glavni cilj projekta jest ojačati kapacitete u zemljama partnerima kroz izgradnju novih financijskih i inovacijskih instrumenata i razmjenu znanja kako bi se potaknule inovacije u mikro, malim i srednjim poduzećima.

 

Rezultati projekta:

Projekt ima definirano nekoliko ključnih rezultata: 

 • Identificirane potrebe i nedostaci u svim zemljama partnerima koji se odnose na njihove kapacitete za učinkovito pružanje potpore i informacija mikro, malim i srednjim poduzećima
 • Razvijen prekogranični patentni fond
 • Pružena potpora IFA partnerima i relevantnim tijelima prilikom osnivanja novih agencija za inovacije i financije
 • Edukacija, razmjena potpornih shema i iskustava

 

 Projektne aktivnosti:

 • Priprema i provođenje promotivnih aktivnosti
 • Organizacija i provođenje sastanaka lokalnih potpornih grupa
 • Organizacija i provođenje sastanaka za razmjenu znanja i iskustva
 • Izrada metodologije za provođenje analize
 • Analiza trenutne situacije i primjera dobre prakse
 • Izrada prijedloga fonda za financiranje inovacija u Jugo-istočnoj Europi
 • Odabir pilot regija za uspostavljanje fonda za financiranje inovacija u Jugo-istočnoj Europi
 • Organizacija i provođenje edukacije predstavnika projektnih partnera u relevantnih poljima ekspertize
 • Organizacija i provođenje studijskog putovanja

 

Trajanje projekta: 34 mjeseca, 11.03.2009. - 30.04.2012.

Ukupna vrijednost projekta: 2.700.000,00 € 

Sufinanciranje Europske unije: 81%

 

Link na stranicu projekta: www.see-ifa.eu

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza