Naziv projekta:

Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova

Kratki opis projekta:

Projektom će se ojačati mreža podrške i profesionalni kapaciteti zaposlenika jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu projekata. Navedeno će se postići kroz pružanje savjetodavne potpore za pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te organizacijom informativno edukativnih aktivnosti. Savjetodavnu potporu će pružati zaposlenici AZRA-e d.o.o. dok će edukativne aktivnosti održati podugovoreni stručnjaci.

Također, na projektu će se unaprijediti i kapaciteti zaposlenika AZRA-e kroz edukacije koje će obuhvatiti državne potpore, strateško planiranje te pripremu i provedbu projekata. U okviru projekta organizirat će se i stručna studijska putovanja s ciljem stjecanja uvida u primjere dobre prakse vezano uz iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Informativne aktivnosti na projektu uključuju organizaciju informativnih dana, konferencija, okruglih stolova i objavu članaka te emitiranje radio i TV emisija. Sve navedene informativne aktivnosti usmjerene su na informiranje javnosti o projektu i projektnim aktivnostima te na informiranje, animiranje i koordiniranje jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnopravnih tijela te šire javnosti o potencijalima, mogućnostima i prilikama koje mogu iskoristiti u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Uloga AZRA-e:

AZRA je partner u projektu "Veliki za male", a obzirom na specifično iskustvo u upravljanju projektima financiranima iz EU fondovima, sudjeluje u implementaciji projekta u ulozi koordinatora i administratora projekta (element projekta Upravljanje projektom i administracija).

Vodeći partner:

Varaždinska županija

Partneri:

 • AZRA d.o.o.
 • OŠ Breznički Hum
 • OŠ Cestica
 • OŠ Andrije Kačića Miošića Donja Voća
 • OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 • OŠ P. Zrinski Jalžabet
 • OŠ Ivana Rangera Kamenica
 • OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik
 • OŠ Ante Starčevića Lepoglava
 • OŠ Ludbreg
 • OŠ Gustav Krklec Maruševec
 • OŠ Novi Marof, OŠ Podrute
 • OŠ Metel Ožegović Radovan
 • OŠ Sračinec
 • OŠ Vladimira Nazora Sveti Ilija
 • OŠ Svibovec
 • OŠ Šemovec
 • OŠ Trnovec
 • OŠ Veliki Bukovec
 • OŠ Vidovec
 • OŠ Vinica
 • OŠ Visoko
 • Druga gimnazija Varaždin
 • Elektrostrojarska škola
 • Gospodarska škola Varaždin
 • Srednja škola Ludbreg

Uloga AZRA-e:

AZRA je u ulozi voditelja projekta.

Korisnik projekta:

Srednja škola "Arboretum Opeka"

Partneri:

 • Srednja škola Petrinja
 • Srednja škola Bedekovčina

Uloga AZRA-e:

u projektu "Razvoj integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske" AZRA pruža uslugu upravljanja provedbom projekta

Vodeći partner: Varaždinska županija

Partneri:

 • Međimurska županija
 • Koprivničko-križevačka županija

Uloga AZRA-e:

AZRA je, kao vodeći partner, sudjelovala u planiranju projekta te izradi natječajne dokumentacije potrebne za prijavu projekta (prijavni obrazac i proračun). Nadalje, AZRA u ovom projektu kao vodeći partner ima aktivnu ulogu u svim planiranim aktivnostima te je ujedno odgovorna za financijsko upravljanje, monitoring i provedbu projekta.

Vodeći partner:

AZRA d.o.o.

Partneri:

 • Bluewaters Environmental consultants, mag. Doris Wirth, Austrija
 • Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenija
 • ZARA, Hrvatska
 • ZACORDA, Hrvatska
 • REDEA, Hrvatska
 • PORA, Hrvatska
 • Kujavsko – Pomorskie Voivodeship, Poljska
 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Slovačka

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza