Natječaji za bespovratna sredstva

Priprema natječajne dokumentacije i savjetovanje klijenta u procesu prikupljanja potrebnih dozvola, odobrenja, suglanosti, izvješća i sl.

Krediti

AZRA d.o.o. ne daje kredite niti subvencije na njih, ali može omogućiti dobivanje garancije za kredite poduzetnicima kojima je ista potrebna kako bi u komercijalnoj banci ostvarili povoljne uvjete financiranja svojih investicijskih planova.

Priprema i provedba EU i nacionalnih projekata

Projekt nije ideja u glavi, niti bilješka na papiru. Da bi nešto postalo projekt potrebno je detaljno promisliti o tome što (aktivnosti) će se raditi, zašto (svrha projekta), u kojem periodu (vremenski okvir) i koja su nam sredstva za realizaciju istoga potrebna (resursi). Da bismo utvrdili postoji li potencijal da vaša projektna ideja izraste u projekt, rado ćemo sjesti s vama i analizirati je, a nakon toga za vas ćemo izraditi cjelokupnu projektnu prijavu i voditi vas kroz postupak pribavljanja sve potrebne popratne dokumentacije.

Ako već imate određeno iskustvo u razvoju projekata i izradi projektnih prijedloga, ali želite imali uz sebe stručnu podršku ili vam jednostavno nedostaje vremena da samostalno odradite taj opsežan posao, stojimo vam na raspolaganju.

Ukoliko imate sreće naći se u toj slatkoj muci koja se zove provedba projekta, želimo vam puno uspjeha! Ako i samo pomislite da vam je potrebna pomoć – tu smo za vas. Nudimo vam cjelokupnu uslugu upravljanja provedbom projekta u skladu s ugovorom projekta, što podrazumijeva, među ostalim, koordinaciju projektnih aktivnosti, pomoć u pripremi izvješća, vođenje brige o pravovremenosti izvršenja planiranih aktivnosti, savjetovanje temeljem primjera dobre prakse i dr.

Nudimo vam i mogućnost da vam u provedbi projekta budemo tehnička pomoć – uključit ćemo se u provedbu projekta usmjeravajući vas, savjetujući, izrađujući i određene alate, a sve kako bi vam olakšali provedbu i omogućili lakši nadzor nad provedbom cjelokupnog projekta.

Javna nabava

Priprema potrebne dokumentacije i provedba postupaka u skladu sa svim zakonskim propisima.

GIS i Geoportal

Obrada prostorno-planske dokumentacije te vizualizacija pripremljenih setova podataka za potrebe regionalne i lokalne samouprave.

  • Prostorni planovi
  • Službene podloge DGU-a
  • Prometna infrastruktura
  • Komunalna infrastruktura

Poslovno savjetovanje

- u pripremi -

Računovodstvo

Pružanje usluga računovodstva za potrebe provedbe različitih EU i nacionalnih projekata, kao i vanjskim korisnicima.

Edukacije

Program "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije".

Odjel za regionalni razvoj koordinira provođenje Programa koji se financira sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru programa, AZRA provodi edukativne aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta svih dionika regionalnog razvoja, kao i razvojnih agencija za pripremu i korištenje EU fondova te održava edukacije u svrhu prenošenja znanja na predstavnike JLRS kako bi ih se upoznalo s važnošću i opsegom procesa strateškog planiranja te kontekstom regionalnog razvoja.

Naša referentna lista

Dio projekata koje smo do sada odradili (pripremili i/ili proveli) možete vidjeti OVDJE.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza