AZRA je osnovana da bi se osigurao optimalan razvoj Varaždinske županije, u skladu s razvojnim prioritetima Županije. Nadalje, AZRA je promotor Županije na svim razinama, pokretač regionalnog razvoja te glavna jedinica za privlačenje sredstava iz EU, nacionalnih te donatorskih fondova. Poslovanje AZRA-e usklađeno je sa Županijskom razvojnom strategijom Varaždinske županije 2011. – 2013. - ŽRS (temeljem odluke Skupštine Varaždinske županije, a sukladno naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU trajanje ŽRS-a je s 2011.-2013. produženo na 2016.). Također, poslovanje AZRA-e u skladu je sa Zakonom o regionalnom razvoju i Pravilnikom o upisniku upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba.

AZRA pokriva sljedeće sektore i aktivnosti:

  • Edukacija i savjetovanje poduzetnika
  • Poljoprivreda i turizam
  • Strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata
  • Upravljanje projektnim ciklusom
  • Ured hrvatskih regija u Bruxellesu
  • Promocija Varaždinske županije
  • Suradnja s EU, ministarstvima, županijskim i lokalnim institucijama te nevladinim organizacijama u svrhu razvoja na višoj razini (NUTS II regija)

 

Postati dinamična, inovativna i prepoznatljiva razvojna agencija na razini jugoistočne Europe koja sustavno podiže kvalitetu života i životni standard varaždinske regije kroz poticanje vibrantnog, raznolikog i održivog razvoja.


Vizija AZRA-e

Promovirati i podržavati održivi gospodarski i socijalni rast varaždinske regije kroz pružanje stručne pomoći nositeljima razvoja prilikom provođenja aktivnosti usmjerenih na stvaranje visoko obrazovane, prilagodljive, učinkovite, inkluzivne i konkurentne regije.


Misija AZRA-e

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza