Četvrtak, 05 Ožujak 2020 07:28

Završeno e-Savjetovanje - mjera 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima očekuje se uskoro

Predviđeno otvaranje natječaja tijekom ožujka.

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Najniža visina potpore iznosi 3.500 eura, a najviša visina potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u fiskalnoj godini.

Intenzitet potpore: do 70 %, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • turizam u ruralnom području (građenje, rekonstrukcija, opremanje objekata,…)
 • tradicijski i umjetnički obrti (građenje, rekonstrukcija, opremanje objekata,…)
 • usluge u ruralnim područjima (pružanje usluga u poljoprivredi, šumarstvu, društvenim djelatnostima,..)
 • prerada, marketing i izravna prodaja (građenje, rekonstrukcija, opremanje objekata, kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme,…)
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Uvjeti prihvatljivosti u prilogu, a neki od njih su:

 • korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koji imaju obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Nacrt natječaja na e-Savjetovanju možete pronaći ovdje.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza