Ponedjeljak, 09 Prosinac 2019 07:47

Nacrt natječaja tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ na eSavjetovanju

Nacrt natječaja tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ dostupan je na eSavjetovanjima od 6. do 17. prosinca 2019.

Datum objave natječaja: trenutno nepoznat

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

 

Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike

b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima.

Visina potpore: po projektu iznosi od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike ).

Intenzitet potpore: do 50 %

Prihvatljivi troškovi navedeni su u natječajnoj dokumentaciji koja je dostupna na linku eSavjetovanja.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza