Ponedjeljak, 09 Prosinac 2019 07:29

Nacrt natječaja za tip operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ dostupan za komentiranje na eSavjetovanju

Od 6. do 17. prosinca na eSavjetovanjima dostupan je nacrt natječaja za tip operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

 

Datum objave natječaja: zasad je nepoznat

Prihvatljivi prijavitelji:

a) Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike

b) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

c) Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

d) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Visina potpore:

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i

c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Veliki korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i

c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore: do 50%

Prihvatljivi troškovi:

  • Objekti za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • Strojevi za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • Kupnja zemljišta i objekata
  • Opći troškovi
  • Nematerijalni troškovi

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza