Srijeda, 04 Prosinac 2019 07:24

Na eSavjetovanju objavljen Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE) u višestambenih zgradama.

 

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • najmanje 66% ukupne korisne površine iste koristi se za stanovanje;
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
  • njome upravlja upravitelj zgrade;
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade;
  • upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava:

a) najniži iznos 100.000,00 kuna (stotisućakuna),

b) najviši iznos 17.000.000,00 kuna (sedamnaestmilijunakuna).

Intenzitet potpore:

Aktivnost

Stopa sufinanciranja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Energetski pregled i energetski certifikat, prije obnove

85,0000000%

8,00 kn/m 2 GBP-a

Izrada glavnog projekta energetske obnove

(i pripadajućih elaborata, ako je primjenjivo)

85,0000000%

25,00 kn/m 2 GBP-a

ENERGETSKA OBNOVA

Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije  i horizontalne mjere*

60,0000000%

Građevinske mjere: 600,00 kn/m 2 GBP-a

Zeleni krov/zid: 450,00 kn/m 2 krova/fasade

Strojarske mjere koje ne uključuju uvođenje OIE: 250,00 kn/m 2 GBP-a

Uvođenje OIE: 380,00 kn/m 2 GBP-a

Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom: 5,00 kn/m 2 GBP-a

Sustav automatizacije i upravljanja zgradom: 36.000,00 kn

Horizontalne mjere sukladno Pravilniku  o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13):  270.000,00 kn

 

Stručni nadzor građenja/

60,0000000%

3% ukupne vrijednosti radova

Projektantski nadzor/

Koordinator zaštite na radu

Energetski pregled i energetski certifikat, nakon obnove

85,0000000%

8,00 kn/m 2 GBP-a

Upravljanje projektom i administracija

85,0000000%

22.000,00 kn

Promidžba i vidljivost projekta

85,0000000%

20.000,00 kn

 

Nacrt natječaja do 2. siječnja 2020. moguće je komentirati na eSavjetovanjima.

Posljednja izmjena: Srijeda, 04 Prosinac 2019 08:09

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza