Petak, 08 Studeni 2019 07:09

Novi natječaji iz programa ruralnog razvoja - očekuju se do kraja godine

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 27.9.2019. objavilo je novi Pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja 2019. godine. Pravilnik je moguće naći ovdje, a indikativni plan na sljedećem linku.

 

 Pravilnik propisuje opće uvjete prihvatljivosti, prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera. Nastavno na Pravilnik, do kraja godine bit će objavljeni i natječaji iz Programa ruralnog razvoja. Detaljne informacije za prijavu i provedbu za pojedinog tipa operacije bit će moguće pronaći u pojedinačnim natječajima.

Prije objave natječaja zainteresirana javnost moći će komentirati prijedloge natječaja na stranicama e-Savjetovanja.

U nastavku vam donosimo neke od dosad najatraktivniji mjera:

MJERA 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

Operacija 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ( tovno govedarstvo)

Očekivana objava: studeni

Iznos potpore: 5.000 EUR – 1.000.000 EUR (do 100.000 EUR za početnike)

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova (70% za mlade poljoprivrednike)

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredno gospodarstvo, obrt i pravna osoba

Prihvatljive aktivnosti ulaganja:

 • izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (vezani natječaj sa TO 4.1.1.)

Očekivana objava: studeni

Iznos potpore: 5.000 EUR – 1.000.000 EUR (do 100.000 EUR za početnike)

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova (70% za mlade poljoprivrednike)

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođače organizacije priznate sukladno posebnim propisima

Prihvatljive aktivnosti ulaganja:

 • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe

 

Operacija 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Očekivana objava: studeni

Iznos potpore: 5.000 EUR – 1.000.000 EUR (do 100.000 EUR za početnike)

Intenzitet potpore: 90% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za vlastite potrebe:
 1. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 2. Prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 3. Obradu, preradu i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 4. Nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 

Operacija 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Očekivana objava: studeni

Iznos potpore: 15.000 EUR – 2.000.000 EUR (do 200.000 EUR za početnike)

Intenzitet potpore: 50% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi ulaganja: Ulaganja u objekte za proizvodnju i preradu

 

Operacija 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Očekivana objava: studeni

Iznos potpore: 15.000 EUR – 400.000 EUR (do 200.000 EUR za početnike)

Intenzitet potpore: 50% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije:

Postrojenje za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:

 1. a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
 2. b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

 

MJERA 5 - obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Operacija  5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Očekivana objava: studeni

Iznos potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 1. investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta: građenje/rekonstrukciju/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacija i oprema za poljoprivrednu proizvodnju, nabava domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti, kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, analiza tla i drugi

 

MJERA 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Operacija 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Očekivana objava: prosinac

Iznos potpore: 50.000 EUR

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

Prihvatljivi sektori ulaganja:

 • Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 • Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima
 • Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
 • Sektor turizma u ruralnom području

 

Operacija 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Očekivana objava: prosinac

Iznos potpore: 3.500 EUR – 200.000 EUR po projektu

Intenzitet potpore: do 70% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredno gospodarstvo, obrt i pravna osoba

Prihvatljivi sektori ulaganja:

 • Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 • Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima
 • Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
 • Sektor turizma u ruralnom području

 

Detalje o natječajima i nacrtima natječaja moći ćete naći na našim stranicama nakon njihove objave i tijekom objave nacrta natječaja na javnom savjetovanju. Za vaša dodatna pitanja dostupni smo na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i 042 422 200

Posljednja izmjena: Petak, 08 Studeni 2019 09:08

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza