Petak, 31 Svibanj 2019 10:59

Otvoren natječaj “Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa.

 

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos je 2.000.000,00 HRK

Prijavitelji: Organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije)

Partneri: Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Sufinanciranje projekta: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Opći cilj: Jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika

Specifični ciljevi:

 1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne  uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji
 2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

Prihvatljive aktivnosti:

Element 1: Razvoj i provedba lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika (obvezan element)

 • Programi jačanja socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina umirovljenika u lokalnoj zajednici
 • Programi dnevnih aktivnosti slobodnog vremena
 • Programi poludnevnog i dnevnog boravka
 • Aktivnosti za poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti
 • Aktivnosti za poticanje cjeloživotnog učenja i stjecanje novih znanja i vještina
 • Radionice o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti
 • Kulturno-umjetničke aktivnosti
 • Aktivnosti za psihosocijalnu aktivaciju umirovljenika
 • Aktivnosti uključivanja umirovljenika u život zajednice
 • Aktivnosti koje sprječavaju usamljenost

Element 2: Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva (izborni element)

 • Organizacija konferencija, javnih rasprava, javnih tribina, okruglih stolova, provedba istraživanja, provedba fokus grupa, izrada programa

Element 3: Podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika te održavanja jednokratnih aktivnosti koje doprinose ciljevima Poziva (izborni element)

 • Organizacija konferencija, kampanja, foruma, javnih rasprava, javnih tribina, okruglih stolova i drugih informativnih i promotivnih događanja o aktivnom starenju i povećanju kvalitete života umirovljenika kao i organizacija jednokratnih sportskih, rekreativnih, edukativnih aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva Poziva

Element 4: Razvoj i provedba programa međugeneracijske suradnje (izborni element)

 • Aktivnosti provedbe programa međugeneracijske suradnje

Element 5: Razvoj i provedba stručnih ili znanstvenih istraživanja o povećanju kvalitete života umirovljenika (izborni element)

 • Provedba stručnih ili znanstvenih istraživanja i izrada analiza

Element 6: Upravljanje projektom (obvezan element)

Element 7. Promidžba i vidljivost (obvezan element)

Natječaj je otvoren od 26. travnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Za sva pitanja vezana za natječaj i prijavu kontaktirajte nas na brojeve telefona i mail AZRA-e.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 08:19

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza