Ponedjeljak, 15 Travanj 2019 06:29

Mjera 13 “Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima”

Natječaj je ZATVOREN

 

Sufinanciranje: do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Podmjera 13.1.
Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Visina potpore iznosi 226 EUR/ha.

Podmjera 13.2.
Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Visina potpore iznosi 119,85 EUR/ha.

Podmjera 13.3.
Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Visina potpore iznosi 82 EUR/ha.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav.

Napomena:

Popis Jedinica lokalne samouprave koje ulaze u jednu od gore navedenih kategorija (GPP, ZPO i PPO) određen je Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Za krški pašnjak moguće je ostvariti potporu ako korisnik održava površinu s najmanje 0,3 UG/ga goveda, kopitara, ovaca i/ili koza.

Prijave moguće: 4. 3. 2019. - 15. 5. 2019.

Posljednja izmjena: Petak, 31 Svibanj 2019 11:18

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza