Utorak, 02 Travanj 2019 06:13

17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Intenzitet potpore: do 70%

Maksimalni iznos godišnje potpore: 75.000 €.

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

 

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete.

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja

b) se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture, a koji je naveden u Prilogu 3 ovoga natječaja.

c) je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)

d) je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede

e) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: – nepovoljnih klimatskih prilika – bolesti životinja (Prilog 4 ovog Natječaja) – zaraze organizmima štetnim za bilje – okolišnih incidenata i/ili – poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije

f) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke e)

g) pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje

h) je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Projektne prijave se zaprimaju: od 8.3.2019. do 15.10.2019.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza