Petak, 18 Siječanj 2019 08:08

Natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 “Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta”

Natječaj je ZATVOREN

 

Primanje projektnih prijedloga: od 8. 2. 2019. od 12:00 sati do 22. 3. 2019. do 12:00 sati

Visina potpore: 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti

 

Prijavitelji: Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja, proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme. Prihvaćeno je i partnerstvo.

Uvjeti prihvatljivosti ideje – između ostalih:

- Korisnik mora dostaviti opis projektne ideje u skladu s Prilogom 6 Natječaja,  

- Projektna ideja/projekt se mora odnositi na temu uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i/ili na temu uspostave i razvoja lokalnih tržišta 

- Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima Europskog partnerstva za inovacije navedenim u članku 55. Uredbe (EU) br.  1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage  Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

- rezultat projekta u sklopu podmjere 16.1 kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo 

- kratki lanac opskrbe ne smije sadržavati više od jednog posrednika između proizvođača i krajnjeg potrošača. 

- lokalno tržište je tržište u radijusu (zračna linija) 50 kilometara od gospodarstva s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade i prodaje do krajnjeg potrošača. 

 Više podataka o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje ili se raspitati na stranicama ili broju telefona AZRA-e.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 01 Srpanj 2019 13:33

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza