Ponedjeljak, 14 Siječanj 2019 12:09

Natječaj "Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja"

Natječaj je ZATVOREN

 

Otvoren do: 31.1.2019.

Intenzitet potpore: do 70%

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 10.700.000,00 kuna

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

 

Prihvatljivi prijavitelji: skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet), udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Kod podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju dokazati da više od 50 % članova skupine/udruge sudjeluje u sustavima kvalitete/ekološkoj proizvodnji. 

Korisnik ispunjava uvjete prihvatljivosti na ovom natječaju ako najmanje jedan član skupine proizvođača/udruge ima odluku o dodjeli sredstava ili je podnio zahtjev za potporu na natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju promocije proizvoda zaštićenih kao oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te proizvoda iz sustava ekološke proizvodnje, ističući njihovu posebnu kvalitetu i  potičući potrošače na njihovu kupovinu.

Prihvatljive aktivnosti:

Sve aktivnosti i s njima povezani troškovi moraju se odnositi na mjere informiranja i promoviranja o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji su u sustavu kvalitete ili su ekološki proizvodi. Troškovi su prihvatljivi samo za osobe s popisa članova skupina proizvođača/udruga navedene u točki 1.8. Plana informiranja i promoviranja.  Svi računi izdani od dobavljača/izvođača/pružatelja usluga moraju biti u skladu s troškovima predviđenim u Planu informiranja i promoviranja. Aktivnosti informiranja i promoviranja ne smiju biti usmjerene na promociju pojedinačnih poduzetnika ili trgovačkih robnih marki. Nije dozvoljena provedba aktivnosti informiranja i promoviranja na način da se potiče kupovina prehrambenog proizvoda na osnovu njihova podrijetla. Aktivnosti informiranja i promoviranja provode se s ciljem poticanja potrošača na kupovinu prehrambenih proizvoda obuhvaćenih programom kvalitete. Ove aktivnosti trebaju ukazati i na posebne značajke ili prednosti prehrambenog proizvoda, posebno u smislu kvalitete, posebne metode proizvodnje, dostizanja visokih standarda vezanih uz dobrobit životinja i poštivanja okoliša

Prihvatljivi troškovi:

  1. organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
  2. sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
  3. organizacija radionica, seminara i konferencija
  4. sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
  5. izrada promotivnih materijala
  6. izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda
  7. zakup oglasnog prostora 8. informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Za sve upite u vezi Natječaja, dostupni smo na telefonske brojeve navedene na našoj stranici.

Posljednja izmjena: Četvrtak, 21 Ožujak 2019 07:25

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza