Petak, 04 Siječanj 2019 06:34

Raspisan natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II. faza

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum završetka natječaja: 29.06.2020.

Cilj natječaja je uspješan prijenos inovativnih ideja na tržište, stvaranje inovativnih proizvoda i poduzeća te komercijalizacija proizvoda i usluga sa svrhom maksimalnog rasta i razvoja.

 

Svrha je dodjela bespovratnih sredstava za stvaranje inovativnog i jedinstvenog proizvoda koji je novost u ponudi poduzeća ili na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća koja su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave
 • Koja nisu raspodijelila dobit i nisu osnovana spajanjem
 • Koja nisu poduzeća koja su zatvorena i ponovno otvorena

Neprihvatljivi prijavitelji - neke od točaka:

- poduzetnici koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju; ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

Prihvatljivi troškovi uključuju:

 • troškovi plaća zaposlenika kod Prijavitelja (do 50 % ukupne vrijednosti projekta),
 • neizravni troškovi (15 % od prihvatljivih troškova zaposlenika),
 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu (do 10% ukupne vrijednosti projekta),
 • troškovi upravljanja projektom (do 10 % ukupne vrijednosti projekta),
 • troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika (do 10 %ukupne vrijednosti projekta),
 • ulaganje u materijalnu imovinu: strojevi i oprema
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu,
 • troškovi usluga (istraživanje, analiza tržišta,…),
 • revizija projekta,
 • informiranje i vidljivost (do 2 % ukupne vrijednosti projekta)

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta,

  2.  Priprema lansiranja proizvoda/usluge

 Neki od neprihvatljivih troškova:

1. kupnja ili zakup zgrada i kupnja ili zakup zemljišta;

2. kupnja ili zakup korištene materijalne i nematerijalne imovine;

3. kupnja vozila za upravljanje projektom;

4. IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje koja nije vezana uz projekt;

5. kupnja ili zakup sitnog inventara koji nije vezan uz projekt

6. gradnja objekata za proizvodnju

Maksimalan intenzitet potpore iznosi do 85% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najniži i najviši iznos potpore: 150.000,00 kn i 1.400.000,00 kn

Projektni prijedlozi podnosit će se u razdoblju od 15. veljače 2019. u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. u 11:00:00 sati.

Za više informacija o natječaju javite nam se na 042-422-200 ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Posljednja izmjena: Četvrtak, 17 Siječanj 2019 07:59

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza