Srijeda, 17 Svibanj 2017 12:57

Certifikacijom proizvoda do tržišta

PRIJAVE se zaprimaju OD 22. svibnja 2017.

 

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit Ce se u okviru Operativnog PROGRAMA Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost”. Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a ZA uključivanje polukružno process Rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima”; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani Razvoj ja Rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima”.

Cilj ovog Poziva Je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih Proizvoda osiguraju preduvjete ZA povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Pružanjem naknadne ZA uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi kao takvi izbačaj MSP-Ovi iskoriste prednosti koje primjena normi IMA na omogućavanje zabrana attachable novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat CE SE putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. GODINE , odnosno učiniti iskorištenja raspoloživih sredstava u da ukupnoj vrijednosti OD 38.000.000,00 kuna. 

Poziv Je namijenjen mikro, Malim ILI srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije br (EU). 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava Koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna , DOK najviši iznos bespovratnih sredstava Koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna .

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406 

 

Posljednja izmjena: Srijeda, 31 Svibanj 2017 10:27

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza