Četvrtak, 06 Veljača 2020 13:56

Završna konferencija projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice

U utorak, 4.veljače, održana je Završna konferencija projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice.

Projekt vrijedan 2,9 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima EU s 1,9 milijuna kuna, te kroz program Ministarstva regionalnog razvoja koje je dalo 231.000 kuna, dok je 750 tisuća kuna osigurao Grad Varaždinske Toplice.

Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište te informiranju građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada kroz informativno-obrazovne radionice.

Na adresi Duga ulica 66b građani Varaždinskih Toplica od 2. siječnja mogu odložiti 48 vrsta otpada.

U projektu koji je rezultirao prikupljanjem 11,5 tona otpada u prvih 14 radnih dana konzultantske usluge pružala je Azra d.o.o.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza