Srijeda, 15 Ožujak 2017 10:40

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske  te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na državnoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Za razliku od ostalih oblika podrške u okviru Programa financijske podrške Nacionalne zaklade, na ovaj se natječaj ne prijavljuju projekti i/ili programi sa svrhom dobivanja podrške za njihovu provedbu. Osnovna razlika je u tome što se podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
KATEGORIJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE – UVJETI PRIJAVE I BROJ PODRŠKI

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 4 (četiri) kategorije:
1.kategorija – podrška do 400.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 400"
2.kategorija – podrška do 200.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 200"
3.kategorija – podrška do 50.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 50"
Najviši navedeni iznosi (do 400.000,00 kn, do 200.000,00 kn i do 50.000,00 kn) odnose se na godišnji iznos podrške.

Više na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/103/subcategory/119.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 03 Travanj 2017 10:46

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza