Četvrtak, 02 Ožujak 2017 11:21

INTERREG EUROPE – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga. Cilj programa je promicanje razmjene iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem EU te su prihvatljivi prijavitelji i partneri subjekti iz svih članica Unije, Norveške i Švicarske. Program intervencije je podijeljen u četiri prioritetne osi fokusirane na istraživanje, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo i okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Javna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna);
 • Institucije/tijela javnog prava (sveučilišta, razvojne agencije, poduzetničke potporne institucije);
 • Privatna neprofitna tijela.

 Prihvatljive aktivnosti:

 • Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;
 • Jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
 • Podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;
 • Zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost.

 Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi zaposlenog osoblja;
 • Administracija;
 • Putni troškovi i troškovi smještaja;
 • Vanjska ekspertiza i usluge;
 • Oprema.

Stopa sufinanciranja: 

 • 85% za javna tijela i tijela javnoga prava;
 • 75% za privatna neprofitna tijela/organizacije statusa pravne osobe.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 01. ožujka 2017. godine, a Obrazac za prijavu kao i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.

Izvor: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 03 Travanj 2017 10:41

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza