Utorak, 28 Veljača 2017 07:57

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1.

Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga  za  ruralno  stanovništvo,  uključujući  slobodno  vrijeme  i  kulturne aktivnosti  te  povezanu  infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja  u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

NAPOMENA:

Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,  a u skladu s točkom 8. podtočkom (1) Natječaja Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine.

U skladu s člankom 18. Pravilnika, prihvatljivi korisnici su:

  • a) jedinice lokalne samouprave;
  • b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
  • c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;
  • d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);
  • e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Uz natječaj objavljena je i LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PODMJERU 7.4. (Prilog II.) za projekte/operacije.

Više na: http://www.apprrr.hr/podmjera-74---ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2049.aspx.

Posljednja izmjena: Srijeda, 01 Ožujak 2017 06:51

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza