Varaždinska županija ovim putem upućuje Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća na području Varaždinske županije fizičkim osobama, građanima, vlasnicima OK (u daljnjem tekstu: "korisnici sredstava").

Varaždinska županija 11.svibnja 2020. otvorila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2020.godinu.

Minimalno sufinanciranje 5.000,00 kn, a maksimalno 30.000,00 kn

Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po Natječaju je 100.000,000 HRK

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Najniža visina javne potpore: 3.500 EUR

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza