JAVNA NABAVA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi Direktor i/ili s njim povezane osobe mogle biti u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.