SPONZORSTVA

Prikaz sponzorstava AZRA-e d.o.o.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

 Godina

Primatelj donacije

Iznos

 2013.  Grad Varaždin 3.000,00 kn
 2014.  -  -
 2015.  -  -