PLANOVI I IZVJEŠĆA

Planovi, izvještaji, zaključci, ...

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Plan rada za 2015. godinu - AZRA d.o.o.

Preuzimanje

Plan rada za 2017. godinu

Preuzimanje

Izvještaj o radu u 2013. godini - AZRA d.o.o.

Preuzimanje

Izvještaj o radu u 2014. godini - AZRA d.o.o.

Preuzimanje

Izvještaj o radu u 2015. godini - AZRA d.o.o.

Preuzimanje

Izvještaj o radu u 2016. godini - AZRA d.o.o.

Preuzimanje

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Agencija za razvoj Varaždinske županije za 2014. godinu

Preuzimanje

Izvještaj Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu za 2014. godinu

Preuzimanje

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu za 2014. godinu

Preuzimanje

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2015.godinu

Preuzimanje